המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות הוא לא קו ישר כבר בכתה א' לימדו אותנו שהמרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות הוא קו ישר. הטמיעו את זה כל כך עמוק בנו שכבר קשה לזהות את המקרים שבהם זה פשוט לא כך.   מקרים בהם הקו הישר מאריך...

Read More